Limit transakcji gotówkowych pomiędzy przedsiębiorcami (B2B)

Limit transakcji gotówkowych pomiędzy przedsiębiorcami (B2B)

Do końca 2023 r., limit płatności gotówkowych pomiędzy przedsiębiorcami dla jednorazowej transakcji wynosi 15.000 zł.

Od 1 stycznia 2024 r. limit płatności gotówkowych w transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami dla jednorazowej transakcji ma wynosić 8.000 zł.

Gdy wartość transakcji przekroczy kwotę limitu, płatność musi zostać zrealizowana z użyciem rachunku płatniczego.

Przez rachunek płatniczy rozumie się:

  • rachunek bankowy,
  • SKOK,
  • mechanizmy pośrednie, takie jak płatność kartą czy platformy internetowe.

 Jednorazowa wartość transakcji to:

  • cała wartość wierzytelności lub zobowiązań,
  • wyrażona w pieniądzu,
  • wynikająca z odpłatnej dostawy towaru lub odpłatnego świadczenia usług,
  • określona w umowie zawartej między przedsiębiorcami.

Konsekwencje przekroczenia limitu płatności gotówką

Niezastosowanie się do limitu płatności gotówką powoduje, że przedsiębiorca nie będzie mógł zaliczyć płatności do kosztów uzyskania przychodów w części, w jakiej została ona dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego (art. 22p ust. 1 ustawy o PIT i odpowiednio 15d ustawy o CIT).

Limit transakcji gotówkowych pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem (B2C)

  • Do końca 2023 r. konsumentów nie dotyczy limit transakcji gotówkowych.
  • Od 1 stycznia 2024 r. limit transakcji gotówkowych zacznie obowiązywać również w transakcjach przedsiębiorców z konsumentami i ma wynosić 20.000 zł.
  • Limit dotyczyć będzie wartości całkowitej transakcji, bez względu na liczbę płatności dokonanych w ramach tej transakcji.

Konsekwencje przekroczenia limitu płatności gotówką

Jeśli w 2024 r. przedsiębiorca przyjmie od konsumenta płatność gotówką w kwocie przekraczającej 20.000 zł, to cała kwota przyjęta bez pośrednictwa rachunku płatniczego będzie stanowiła dla niego przychód z działalności gospodarczej (art. 14 ust. 2 pkt 22 ustawy o PIT i odpowiednio art. 12 ust. 1 pkt 16 ustawy o CIT).