Limit transakcji gotówkowych pomiędzy przedsiębiorcami (B2B)

Limit transakcji gotówkowych pomiędzy przedsiębiorcami (B2B)

Limit transakcji gotówkowych pomiędzy przedsiębiorcami (B2B)

Do końca 2023 r., limit płatności gotówkowych pomiędzy przedsiębiorcami dla jednorazowej transakcji wynosi 15.000 zł.

Od 1 stycznia 2024 r. limit płatności gotówkowych w transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami dla jednorazowej transakcji ma wynosić 8.000 zł.

Gdy wartość transakcji przekroczy kwotę limitu, płatność musi zostać zrealizowana z użyciem rachunku płatniczego.

Przez rachunek płatniczy rozumie się:

  • rachunek bankowy,
  • SKOK,
  • mechanizmy pośrednie, takie jak płatność kartą czy platformy internetowe.

 Jednorazowa wartość transakcji to:

  • cała wartość wierzytelności lub zobowiązań,
  • wyrażona w pieniądzu,
  • wynikająca z odpłatnej dostawy towaru lub odpłatnego świadczenia usług,
  • określona w umowie zawartej między przedsiębiorcami.

Konsekwencje przekroczenia limitu płatności gotówką

Niezastosowanie się do limitu płatności gotówką powoduje, że przedsiębiorca nie będzie mógł zaliczyć płatności do kosztów uzyskania przychodów w części, w jakiej została ona dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego (art. 22p ust. 1 ustawy o PIT i odpowiednio 15d ustawy o CIT).

Limit transakcji gotówkowych pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem (B2C)

  • Do końca 2023 r. konsumentów nie dotyczy limit transakcji gotówkowych.
  • Od 1 stycznia 2024 r. limit transakcji gotówkowych zacznie obowiązywać również w transakcjach przedsiębiorców z konsumentami i ma wynosić 20.000 zł.
  • Limit dotyczyć będzie wartości całkowitej transakcji, bez względu na liczbę płatności dokonanych w ramach tej transakcji.

Konsekwencje przekroczenia limitu płatności gotówką

Jeśli w 2024 r. przedsiębiorca przyjmie od konsumenta płatność gotówką w kwocie przekraczającej 20.000 zł, to cała kwota przyjęta bez pośrednictwa rachunku płatniczego będzie stanowiła dla niego przychód z działalności gospodarczej (art. 14 ust. 2 pkt 22 ustawy o PIT i odpowiednio art. 12 ust. 1 pkt 16 ustawy o CIT).