Cennik

Księga przychodów i rozchodów

Ilość dokumentów w miesiącuCena netto za miesiąc obsługi księgowej
1-20150,00
21-30250,00
31-40350,00
41-50450,00
Powyżej 50Każdy dodatkowy dokument 12,00
Obsługa czynnego podatnika VAT i VAT-UE140,00
Obsługa czynnego podatnika VAT100,00
Obsługa czynnego podatnika VAT-UE50,00
Obsługa czynnego podatnika VAT rozliczającego się metodą kasową200,00

Usługi księgowe dla Spółek prawa handlowego na pełnej księgowości

Wynagrodzenie z tytułu prowadzenia pełnej księgowości dla Spółek przedstawia poniższa tabela.

Przedstawione ceny są cenami netto.

Rodzaj usługiPakiet mini Od 1 do 10 dokumentów m-niePakiet podstawowy Od 11 do 30 dokumentów m-niePakiet standard od 31 do 70 dokumentów m-niePakiet max od 71 do 99 dokumentów m-nieIndywidualna oferta cenowa Powyżej 100 dokumentów m-nie
Opłata miesięczna (abonament) zawiera:450,00750,001050,001350,00IOC

Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami

Prowadzenie ewidencji podatkowej CIT/PIT/VAT

Obliczane wyniku finansowego

Sporządzanie i wysyłanie deklaracji podatkowych

Doradztwo księgowe w zakresie prowadzonej działalności Klienta

Wsparcie w przypadku kontroli KAS oraz ZUS

Przekazywanie danych księgowych w standardzie JPK (e-kontrola)

Pomoc przy aktualizacji danych i zgłoszeń do KAS i ZUS

Comiesięczne przekazywanie bilansu oraz rzs

Weryfikacja płatności przeterminowanych pod kątem korekty VAT

Dostęp do panelu klienta
  • Przez DOKUMENT należy rozumieć każdy dokument przesłany przez klienta który podlega księgowaniu, np. faktura zakupu, faktura sprzedaży, polisy, delegacje, paragon fiskalny, raport miesięczny fiskalny, wyciąg bankowy MT940

Opłaty dodatkowe:

Ewidencja dokumentu księgowego ponad limit za sztukę12,00
Rozliczenie dokumentów zagranicznych i walutowych5,00
Ewidencja operacji z wyciągu bankowego i raportu kasowego za pozycję3,50
Ewidencja rozrachunków z zewnętrznych list płac oraz rachunków cywilno-prawnych za osobę9,00
Księgowanie dokumentu przekazanego po terminie z przyczyny leżącej po stronie Klienta11,00
Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego dla jednostek mikro650,00
Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego w wersji pełnejJednomiesięczny koszt obsługi księgowej liczony jako średnia z miesięcy za które sporządzane jest sprawozdanie
Korekta deklaracji JPK VAT wynikająca z winy klienta za godzinę180,00
Rozliczenie VAT klienta metodą kasową150,00
Rozliczanie klienta na CIT Estoński150,00
Sporządzanie zestawień, wniosków do Banków i innych instytucji finansowych za godzinę170,00
Wyjaśnienie niezgodności sprzed okresu objętego obsługą za godzinę180,00
Inne prace nie wymienione wyżej stawka godzinowa po uzgodnieniu z klientem180,00

Cennik usług kadrowo – płacowych

Podane kwoty są kwotami netto.

UMOWA O PRACĘ80 zł netto miesięcznie za osobę
Sporządzanie standardowych umów o pracę, aneksów
Przygotowanie oświadczeń o rozwiązaniu umowy, świadectw pracy
Wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu
Tworzenie dokumentów zgłoszeniowych i wyrejestrowanie do ZUS
Ustalenie uprawnień urlopowych
Ewidencjonowanie czasu pracy na podstawie danych przekazanych od klienta
Ewidencjonowanie absencji urlopowych, chorobowych, macierzyńskich, rodzicielskich
Ewidencjonowanie badań lekarskich i szkoleń BHP
Prowadzenie akt osobowych w wersji papierowej oraz (lub) elektronicznej
Naliczanie list płac dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, powołania
Rozliczanie deklaracji miesięcznych DRA, PIT-4, PIT-8AR
Naliczanie zajęć wynagrodzeń
Naliczenie ekwiwalentów za niewykorzystane urlopy, odpraw, odszkodowań w związku z rozwiązaniem umowy o pracę
Wysyłanie deklaracji Z-3 do ZUS w związku z zasiłkiem
Naliczanie składek PPK
Wyliczanie danych pomocniczych do PFRON (INF, DEK)
UMOWA CYWILNOPRAWNA70 zł netto miesięcznie za osobę
Sporządzanie standardowych umów cywilnoprawnych, aneksów
Przygotowanie oświadczeń o rozwiązaniu umowy cywilnoprawnej,
Wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu
Tworzenie dokumentów zgłoszeniowych i wyrejestrowanie do ZUS
Ewidencjonowanie czasu pracy na podstawie danych przekazanych od klienta
Prowadzenie papierowej dokumentacji Zleceniobiorcy /
Naliczanie list płac na podstawie umowy cywilnoprawnej
Rozliczanie deklaracji miesięcznych DRA, PIT-4, PIT-8AR
Naliczanie zajęć wynagrodzeń
Naliczenie odszkodowań w związku z rozwiązaniem umowy o pracę
Wysyłanie deklaracji Z-3 do ZUS w związku z zasiłkiem
Naliczanie składek PPK
DODATKOWE USŁUGI KADROWO – PŁACOWEKwoty netto
Przyjęcie nowego pracownika (akta, wprowadzenie do systemu kadrowego)150,00 zł / godz.
Weryfikacja akt osobowych150,00 zł / godz.
Korekta deklaracji ZUS z przyczyn nieleżących po stronie biura150,00 zł / godz.
Tworzenie grafików pracy150,00 zł / godz.
Tworzenie zakresów obowiązków pracownika150,00 zł / godz.
Korespondencja do ZUS, US, Sanepid, PIP, Komornik150,00 zł / godz.
Przygotowanie rocznych PIT, IWA, karty zarobkowe25 zł / szt
Roczne informacje dla emerytów i rencistów25 zł / szt
Utworzenie Regulaminu Pracy, Regulaminu Wynagradzania, Regulaminu Premiowania, ZFŚS150,00 zł / godz.
Rozliczenie ZFŚS150,00 zł / godz.
Program zwolnień z przyczyn ekonomicznych, indywidualnych, grupowych150,00 zł / godz.
Tworzenie siatek płac150,00 zł / godz.
Inne raporty na życzenie150,00 zł / godz.
Sprawozdania do GUS i innych instytucji150,00 zł / godz.
Sporządzenie deklaracji elektronicznej PFRON150,00 zł / godz.
Wyjaśnienie niezgodności sprzed okresu objętego obsługą150,00 zł / godz.