Slim VAT 3 to pakiet wielu różnych zmian

W pakiecie oprócz zmian z tytułu podatku VAT znajdują się także inne warte uwagi rzeczy. Nowelizacja wprowadziła szereg ułatwień mających pomóc podatnikowi w codziennym życiu, ale także przedsiębiorcy w prowadzeniu firmy.

Podatek od spadków i darowizn

Pierwszą kwestią są ustalenia dotyczące podatku od spadków i darowizn. Dzięki nim można liczyć na wyższą kwotę wolną od podatku. Przynależność do I grupy podatkowej, określa kwotę zwolnioną od podatku w wysokości 36.120 zł, w II grupie 27.090 zł, natomiast w trzeciej 5.733 zł. Na uwagę zasługuje fakt, że kwota będzie wyższa w przypadku, kiedy podatnik należy do bliskiej rodziny.

Ryczałt od przychodów z najmu prywatnego

Zmianie uległ także ryczałt od przychodów z najmu prywatnego, a konkretniej jego opodatkowanie. Skorzystają na tym małżonkowie, którzy będą mogli stosować stawkę 12,5% po przekroczeniu 200 tys. zł.

Ulga rehabilitacyjna i ulga na dzieci

Nowelizacja wprowadziła także reformy dotyczące ulg. Pierwszą z nich jest ulga rehabilitacyjna. Można z niej skorzystać w przypadku, jeśli podatnik ma na utrzymaniu niepełnosprawnego członka rodziny. Pozwala ona na odliczenie poniesionych wydatków.

Drugą z nich jest ulga na dzieci (z niepełnosprawnością). Dotychczas obowiązywał limit dochodowy dla rodziców z niepełnosprawnym jedynakiem. Slim VAT 3 znosi to ustanowienie.

Podatek PIT

Zmiany można zauważyć także w kwestii podatku PIT. Podatnik prowadzący działalność gospodarczą, odtąd nie musi się martwić o rozliczanie dochodów, ponieważ umożliwia mu to usługa e-PIT.

Przesunięte o rok terminy prowadzenia elektronicznych ksiąg do JPK_PIT i JPK_CIT pozwalają przedsiębiorcy na odpowiednie przygotowanie się do realizacji tego obowiązku.

Można więc zauważyć, że pakiet Slim VAT 3 zawiera dość istotne zmiany, które mają znaczenie dla podatnika.

Jakie korzyści płyną z Slim VAT 3?

Nowelizacja ustawy ma na celu liczne modyfikacje podatkowe dla polskich obywateli, które mają za zadanie przyspieszyć i ułatwić proces rozliczania się z urzędami. Dzięki temu wzrośnie płynność finansowa przedsiębiorstwa. Slim VAT 3 niesie ze sobą również wiele innych korzyści, z których podatnik może skorzystać. Są to między innymi:

  • mniejsza liczba korekt i mniej problematyczne rozliczanie VAT-u – stosowanie kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących jest bardziej doprecyzowane. Ponadto pod pewnymi warunkami można zrezygnować z korekty;
  • zmniejszone zostały formalności w obrocie międzynarodowym – nie  trzeba posiadać faktury dot. WNT;
  • prostsze fakturowanie – warunki wystawienia faktury są dostosowane do e-paragonu;
  • poprawa płynności finansowej dla firm – od teraz limit sprzedaży jest podniesiony do 2 milionów euro. Co więcej, są większe możliwości dysponowania środkami z rachunku VAT.
  • prostszy dostęp do wiedzy podatkowej – informacje odtąd są wydawane przez jeden właściwy organ do tego wyznaczony, co zdecydowanie ułatwi dostęp do wszelkiego rodzaju wiedzy na temat podatków.

Nowe rozwiązania, które przynosi pakiet SLIM VAT 3, wejdą w życie już 1 lipca 2023 r.