Polityka prywatności

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych 

Administratorem danych osobowych podanych w treści przesłanego zapytania jest TaxInBusiness Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (01-651), ul. Gwiaździsta 71.

Inspektora Ochrony Danych. Na podstawie art. 37 RODO administrator danych wyznaczył p. Tomasza Wojtysia na Inspektora ochrony danych. Osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych, e-mail: iod@taxinbusiness.com.pl

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z rozpatrzeniem Państwa zgłoszenia lub udzieleniem odpowiedzi na pytanie. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych, jakim jest zapewnienie rzetelnej komunikacji z osobami kontaktującymi się drogą elektroniczną lub telefoniczną, w związku z pozostawieniem nam danych kontaktowych, przekierowanie zgłoszenia do odpowiedniego działu  i odpowiedź na zadane pytanie.

Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia realizowanego zgłoszenia/zapytania, a w niektórych sytuacjach mogą być przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń.

Odbiorcami danych będą podmioty zapewniające obsługę IT systemów informatycznych, serwisów www, kancelarie prawne.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub Inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe znajdują się powyżej.

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być niezbędne do zrealizowania przesłanego zgłoszenia.